Startside / Målgrupper / Børn / Handicappede / 

ABR og handicappede børn

Ordinære træningsprogrammer for handicappede børn fokuserer på udviklingen af muskulatur og centralnervesystem.

Men denne tilgang overser det faktum at børn med cerebral parese og en række andre relaterede lidelser, som alle påvirker udviklingen af den motoriske funktion, fremstår med helt anderledes strukturelle svagheder end sunde børn.

Disse svagheder er tydeligvis forankret i en mangelfuld udvikling af selve bindevævets struktur. Svagheden i disse strukturer viser sig sum en "tryk-svaghed": Compressional Weakness. Kompressiv svaghed betyder at kroppen ikke kan modstå de belastninger der stilles til den ved udførelse af vægtbærende funktioner - hvad enten dette skal foregå i liggende, siddende, knælende eller i stående position.

Kompressiv svaghed optræder i bindevævsstrukturerne i overkroppen, men også i andet blødt væv som sener og ledkapsler. Tilstanden kan være mere udtalt i bestemte områder, som hos et barn med halvsidig Cerebral Parese  hvor den svækkede side klart er mere påvirket.

I alvorlige tilfælde kan disse svækkelser være meget udtalte- i mindre alvorlige tilfælde er de imidlertid til stede i en tilstrækkelig høj grad til at inhibere et barns grundlæggende funktionelle udvikling og funktionsevne.

Ingen af disse svagheder kan ophæves ved hjælp af almindelig fysisk træning. Vi er her konfronteret med nødvendigheden af en helt ny teknik som formår at fremkalde en automatisk respons inde i selve de strukturgivende dybe facia.

Facia er kroppens strukturgivende organ og porten til legemets lokale selvregulation. Det er her ABR teknikken tager sit afsæt og det er derfor er ABR teknikken er lige velegnet til børn med både milde og svære former for handicap.