Startside / Om ABR terapi / Hvorfor ABR? / Compressional Weakness / Vægt bæring / 

Compressional Weakness og Vægt Bæring

Effektiv vægt bæring er en nødvendig forudsætning for enhver aktiv bevægelse. Hvis et barn ikke er i stand til at holde sin egen vægt i en statisk position, så siger det sig selv, at alle forsøg på foretage en aktiv bevægelse, kun kan lykkes i begrænset omfang.

Hvordan definerer vi begrebet vægt bæring?

Vægt bæring defineres som kropsstrukturens evne til at bære sin egen vægt i enhver given kropsstiling. For personer med kompressiv svaghed: compressional weakness er en elementær vægt bæring imidlertid ikke mulig, eller kun utilstrækkeligt udviklet.

Den motoriske udvikling hos det raske barn går fra en stilling liggende horisontalt på ryg eller mave, til stående stilling og til oprejst fri gang. Under denne langsomme men kontinuerlige udvikling, begynder barnet at støtte og bære sin egen vægt indefra, mens nødvendigheden for en stor ydre støtteflade eller for flere små støtteflader efterhånden aftager.

Udviklingen som er kendetegnet ved en mindre og mindre kontakt med gulvet – er på den ene side en sensomotorisk læringsproces, og på den anden side et resultatet af en modning af kroppens indre strukturer.

Tegningerne og fotografierne nedenfor illustrerer denne proces. De stammer fra bogen ”Lasst mir Zeit” (oversat: ’Giv mig tid nok), som beskriver den selvstændige motoriske udvikling hos raske børn.

Vi ser her hvordan kontaktfladen med gulvet gradvist bliver mindre efterhånden som barnet kommer frem til den stående stilling:

Først ses barnet liggende på ryggen: stor støtteflade !

 

Liggende på siden og støttende på albuen:


Maveliggende – støttende på arme, albuer eller hænderne:

Rullende:Kravlende:

 

I bjørnegang:

 

Og endelig til slut stående:

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.216

 

I billedet nedenfor ser vi et barn på ”rulle” stadiet som selv i denne stilling kan løfte sig selv og hovedet op fra underlaget.

Foto: Marian Reismann
Tibi 26 uger gammel

 

I de følgende billeder ses, hvordan behovet for gulvets støtteflade mindskes i takt med at evnen til at fordele vægten og støtte sig selv indefra udvikles.

Foto: Marian Reismann
Tibi 30 uger gammel

Foto: Marian Reismann
Tibi 36 uger gammel

above Foto: Marian Reismann
Tibi 42 uger

Til højre:Tibi 48 uger

 

Det er en fortløbende dynamisk udviklingsproces, som når et vist højdepunkt, når barnet har lært at gå, løbe og hoppe.

Videreudvikling af koordination og styring af bevægeapparatet kan fortsætte hele livet: så kalder vi det, at tilegne sig nye færdigheder.

Børn med kompressiv svaghed har store vanskeligheder med alle de grundlæggende vægt bærings stadier i  deres udviklingsforløb.

Den indre svækkelse kan gøre selv de mest grundlæggende vægtbærings stillinger umulige at gennemføre, som her: evnen til vægt bæring på brystets forside

Eller i den delvis oprette stilling: siddende

Eller en endnu større udfordring - at stå på knæene.

Hvis barnet ikke er i stand til at holde en given stilling, så vil det slet ikke kunne bevæge sig fra en position til den næste i en dynamisk bevægelse.

Hvad sker der, når vi prøver at sætte et barn med kompressions svaghed i en position, der kræver aktiv vægt bæring?

Svaret på dette spørgsmål illustrerer fint nogle af ABR’s grundlæggende principper.

Hvis der trænes med et barn, der har begrænset muskel-skelet funktion, indebærer dette normalt en eller anden form for forsøg på indlæring af vægt bæring. Man prøver at ”lære” barnet at holde sig på siden, på maven, siddende eller at holde hovedet oppe.

Særligt for (GMFCS) niveau III, IV og V -børnenes vedkommende giver disse forsøg for det meste kun kortvarige resultater på trods af en ofte særligt motiverende indsats. Barnet forbliver måske i den ønskede position i et par sekunder og bukker så under for sine interne svage strukturer – og falder omkuld igen.

Hvorfor sker det ?

Hos raske mennesker foregår vægt bæring for størstedelen uden muskel aktivitet. I stedet for at bruge muskelkraft til f. eks. at sidde, eller støtte på albuerne, virker den kombinerede opdrift af den samlede interne masse af fascia (bindevæv) og knogler bærende i enhver given kropsstilling.

Kroppens indre netværk af membraner og væv, som er fyldt med luftbobler og væske har en overordentlig stor hydrostatisk kraft. Styrken i dette system giver os den egentlige støtte i vægt bæringen og frigiver musklerne til dynamiske bevægelser.

Skeletmuskulatur er en yderst bekostelig struktur for kroppen. Det drejer sig om højt specialiseret væv, som forbrænder ekstremt meget metabolisk energi og producerer lige så meget metabolisk affald. Kroppen skal så siden befri sig selv for dette affald igen. Ikke bare trættes muskler hurtigt, men når de er på overarbejde, mister de også hurtigt deres styrke.

Når vi gang på gang sætter et barn med kompressiv svaghed i vægt bærende stillinger tvinges musklerne til at udføre en opgave, som de slet ikke er skabt til.

Muskler er beregnet til at udføre frie bevægelser og kan kun holde barnet i en bestemt stilling i kort tid, derefter udmattes de hurtigt og giver så efter. Hvis vi igen og igen udsætter et barn for at skulle holde bestemte stillinger, svækkes de i forvejen forkortede muskler, de kommer mere og mere til at ligne sener –bliver altså mere og mere spastiske.

Derfor bestræber ABR sig på at hjælpe børn til at overvinde deres kompressiv svaghed og til at opnå en bedre vægt bæring. Vi anser det som afgørende forudsætninger for at barnet kan forbedre sine motoriske funktioner og opnå et friere og mere alsidigt bevægelsesliv.

Hvordan ABR yder hjælp til dette kan du læse videre om under: ABR Teknik.