Velkommen til ABR Danmarks hjemmeside!

Forældre til handicappede børn er ofte meget engagerede og vedholdende i deres søgen efter bedre og mere målrettede behandlingsmuligheder til deres børns handicap. De søger en aktiv rolle. De ønsker aktivt at støtte deres barn i dets udvikling.

Familierne oplever ofte at der hverken findes hurtige løsninger eller lette svar. Forskerne bag ABR har gjort sig uhyre anstrengelser for at finde årsagen til de ofte små og skuffende resultater som mange familier har erfaret med de gængse behandlingsmuligheder.Det var tydeligt at der måtte nye teknikker til og at dette krævede helt ny forskning.

Paralelt med vores undersøgelser og aktivt erhvervede erfaringer er der foregået et intensivt forskningsarbejde i det menneskelige bindevæv på flere store universiteter rundt om i verden. Denne forskning har bekræftet alle vore første iagttagelser og der tegnede sig nu et klart og tydeligt billede: Barnets kognitive og motoriske udvikling er primært hæmmet af en ufuldstændig bindevævsstruktur.

Nu 11 år senere kan vi på grundlag af erfaring med et stadig stigende antal familier dokumentere at en konsekvent anvendelse af ABR teknikken maksimerer alle barnets muligheder for udvikling og fremskridt. Der findes intet bedre alternativ til dit barn.

Vi byder dig hjerteligt velkommen til ABRs hjemmeside. Her finder du grundig information om ABR metoden og ABR teknikken. Mangler du yderligere information er du altid velkommen til at kontakte os.