• ABR and Speech
  • ABR und Sprache
  • ABR og sprog
  • ABR y el Habla
  • ABR i govor

ABR i Govor

Različiti su uzroci koji dovode do oštećenja govora. Bez obzira na poreklo uzroka, ABR Metoda pruža jedinstvene i veoma efektivne načine poboljšanja sposobnosti govora.

Govor podrazumeva složeni sinhronizovani redosled finih pokreta koji uključuje sve strukture u okviru govornog organizma. Kada postoji koordinisana funkcija, ovi kombinovani pokreti služe za formiranje protoka vazduha u prepoznatljive zvukove. Kada postoji strukturalni nedostatak, koordinacija više nivoa je otežana ili pak neostvariva.

Strukturno determinisani problemi vode do nerazgovetnog ili nejasnog govora kao i do ograničene proizvodnje zvuka.

Strukturni nedostaci su obično prisutni na sledeći način:

  • Nedovoljno razvijen pod usne duplje
  • Nedovoljno razvijeni mišići lica
  • Blokada ili ograničena pokretljivost TMJ – (zgloba vilice)
  • Slabost dušnika/grkljana i okolnih struktura mekih tkiva
  • Slaba pripojenost podjezične kosti
  • Slabost grudnog koša usled čega je disanje nekoordinisano

Dete rođeno sa takvim strukturalnim nedostacima često neće ni pokušati da govori. Deca sa manjim nedostacima mogu razviti nejasan i teško razumljiv govor.

Čak i kada su pod intenzivnom govornom terapijom, žrtvama moždanog udara ili nesreće često je nemoguće da povrate jasan i tečan govor.

U takvim slučajevima ABR se direktno usredsređuje na organe formiranja govora. Primene na području vrata – uključujući dušnik i grkljan, pod usne duplje, zglob vilice i područja mišića lica, dovode do strukturnih poboljšanja koja zauzvrat omogućuju razumljivo govorno izražavanje. Primene na grudnom košu služe da se ojača muskulatura grudnog koša i strukture mekog tkiva koje su odgovorne za bronhije i pluća. Ove primene jačaju i regulišu protok vazduha čime se omogućuje proizvodnja jačeg zvuka i bolja intonacija.

ABR se uspešno primenjuje i kod problema sa govorom nastalih usleda povrede mozga kao i kod poteškoća u razvoju govora kao što su mucanje i šušketanje.