Prevremeno rođeno dete ili dete povređeno pri rođenju

Usled relativne nezrelosti ne samo pluća već i čitave strukture grudnog koša i gornjih disajnih puteva, nedonošče često pati od poremećaja disanja. Ta nezrelost rezultira pojavom kompresivne slabosti unutar grudnog koša i abdomena čime se sprečava uspostavljanje jedne od najranije uspostavljenih vitalnih funkcija – disanja.

Mreža mekih tkiva koja stabilizuje i učvršćuje dušnik sa podom usne duplje i unutar vrata je nedovoljno razvijena. Usled toga te strukture ne mogu da pruže dovoljno otpora kada dijafragma kontrahuje nadole unutar grudnog koša tokom udisanja. Kontrakcije dijafragme uzrokuju nestabilnost gornjih disajnih puteva. Nestabilnost poda usne duplje uzrokuje nestabilnost dušnika i nadutost poda usne duplje i prednjeg dela vrata.

Gornji deo grudnog koša, umesto da se podiže ka vratu tokom udisanja, počinje da se uvlači na dole ka dijafragmi odnosno da depresira. Time se uspostavlja paradoksalni obrazac disanja.

Tokom udisanja možemo primetiti sledeće:

 • nestabilnost u okviru veza poda usne duplje i dušnika
 • depresiju gornjeg ili središnjeg dela grudnog koša
 • bočno širenje slabih donjih rebara
 • ispupčenost dijafragme

Međutim, tokom izdisanja :

 • gornji deo grudnog koša se širi do svog neutralnog položaja
 • ispupčenost stomaka popušta

Paradoksalno disanje kaskadnim efektom vodi ka daljim strukturnim nedostacima poput:

 • ukrućivanja interkostalnih mišića
 • deformacije grudnog koša
 • orijentacija rebara odozgo na dole
 • pomeranje položaja ključne kosti i čitavog ramenog pojasa
 • kolaps i pomeranje vilice i viličnog zgloba (TMJ)
 • skraćenje zadnjeg dela vrata
 • promena položaja glave pri bazi lobanje i C1-C2 spojeva

Na žalost, kada dođe do ovakvih strukturnih nedostataka, dete tu situaciju više ne može da “preraste” i za posledicu obično imamo doživotni invaliditet.

ABR je jedina metoda koja uspešno i bezbedno radi sa unutrašnjim strukturama mekih tkiva grudnog koša i poda usne duplje. Zahvaljujući jačanju i kondicioniranju tih struktura dolazi do obrnutog procesa paradoksalnog disanja, čime se disanje normalizuje. Deformacije grudi se tako sprečavaju i grudi se vraćaju u ispravan položaj.

Ovde možemo primeniti izreku: “Profilaksija je bolja od fizičkog tretmana.”

Ne samo nedonoščadi već i deci koja spadaju u grupu širokog spektra kongenitalnih i neonatalnih poremećaja može se pružiti efikasna podrška kroz ranu intervenciju i primenu ABR terapije koju roditelji mogu primenjivati čak i u bolničkom okruženju.