Početna stranica / ABR - Terapija / ABR pregled / 

ABR procenjivanje

ABR procenjivanje predstavlja jedinstvenu alatku kojom se procenjuje napredak osoba koje su uključene u ABR program.

Sastoji se od nekoliko stotina testova koje je razvio i prilagodio Leonid Blum. Testovi se mogu podeliti na sledeći način:

  1. Testovi nošenja težine – procenjivanje sposobnosti mišićno-skeletnog sistema da nosi aksijalni teret/trpi a.opterećenje

  2. Testovi segmentacije –pokazuju status quo stanje i poboljšanja kod segmentirane pokretljivosti između pojedinačnih delova tela

  3. Usporavanje pokreta od strane druge osobe. Prvenstveni cilj ovih testova je evaluacija smanjenja spastičnosti.

  4. Testovi primarne i sekundarne kompresivnosti – ilustruju kompresivnu slabost kao i poboljšanja iste

  5. Testovi kompartmentalizacije fascije – otkrivaju skrivena poboljšanja unutar tkiva fascije

  6. Funkcionalni testovi koji definišu opšte motorno-skeletne performanse

Osobe koje prolaze kroz ABR program obično dva puta godišnje dolaze na testiranje kako bi se njihov napredak dokumentovao i kako bi se dalje razvila strategija po kojoj treba da nastave sa vežbanjem.

Testiranje se snima na DVD.

Takođe, izrađuje se na stotine fotografija u cilju upoređivanja stanja kao i kreiranja uporednih dokumenata. Ova dokumenta su dostupna po zahtevu i predstavljaju pouzdanu alatku za dokumentovanje napredovanja kroz ABR.

Roditelji dobijaju kopije celokupnog snimljenog materijala.