Početna stranica / ABR - Terapija / ABR tehnika / 

ABR Tehnika

ABR Tehnika kreirana je u cilju rešavanja kompresivne slabosti. Pokreti koji se ponavljaju jačaju unutrašnje strukture tela.

Unutrašnje jačanje se postiže kada:

1. Strukture mekih tkiva počinju da se obnavljaju

2. Zdravlje pojedinačnih membrana se ponovo uspostavlja – zdravlje se definiše kao sposobnost membrana da (o)drže hidrostatički pritisak .

Da bi rad na unutrašnjim mekim tkivima bio moguć, ABR Tehnika primenjuje sledeće elemente koje opisujemo kao tri K:

  1. Kvazi-Sferični elementi – postižemo što je veću moguću raspodelu pritiska u okviru određene telesne regije.

  2. Kvazi-Statični elementi – pokreti moraju imati što manje ubrzanje. Time se postiže maksimalni input unutar mekog tkiva.

  3. Kvazi-izotropični elementi – deformacije površina moraju biti što manje jer se time umanjuje efekat vežbi.