Početna stranica / ABR - Terapija / ABR tehnika / ABR otkrica / 

Sredstvo Prenosa Sile ili Pneumatsko Sočivo

Pneumatsko sočivo je originalni ABR izum čiji objekat predstavljaju telesne strukture koje su teško dostupne i teško se ili pak nikako ne mogu tretirati.

Budući da deluje kao efikasno sredstvo prenosa sile, pneumatsko sočivo optimizira aplikacije pritiska na telo. Ono omogućuje da se sav primenjeni pritisak jednako i na široko raspodeli unutar telesnih regija.

Taj princip nazivamo «kvazi-sferičnim» principom. Potvrda naše tvrdnje da raspodeljeni primenjeni pritisak postiže mnogo veći prenos sile na unutarnje regije prikazana je na sledećem modelu:

ABR pokret- Područje primene Lokalna primena – Jednaka sila – raspodeljena primenaU prvoj simulaciji spoljašnja sila nije raspodeljena – dejstvo na telo je mnogo više lokalno i površinsko.U drugoj simulaciji sile su raspodeljene, čime se dobija mnogo veći i dublji prenos kompresivnog dejstva.U tom smislu prenos sile na ciljane potporne zapremine biće veći, što se može opaziti zahvaljujući reakciji potporne sfere.Uticaj sile na područje koje se nalazi ispod površine underlying object/niželežećeg objekta je 600 puta veći ako se opterećenje primenjuje tako da se pritisak raspodeljuje, umesto da se opterećenje primenjuje lokalno.Drugi element svojstven pneumatskom sočivu je podudarnost gustine materijala koji se koriste. Pokušavamo da koristimo materijale čije gustina odgovara gustini telesnih tkiva.Primenjivanjem različitih kombinacija mekih materijala poput peškira i vate, pene ili visko-elastičnih jastučića, pneumatsko sočivo je sve delotvornije.

ABR pokret – Sredstvo za prenos sile
Prevazilaženje SS efekta pomoću tvrdog spoljašnjeg omotača
Unos sile. Sredstvo prenosa.Spoljašnja struktura.Meta (slabo tkivo).
Gustina sredstva prenosa i gustina mete se ne podudaraju.
Gustina sredstva prenosa i gustina mete se podudaraju.
Prenos sile na ciljano područje je mnogo značajnije kada se koristi odgovarajuće sredstvo prenosa


U gore prikazanom modelu možete videti sledeće:

  1. Četvrti nivo je najniži nivo na modelu. On pokazuje slabo tkivo koje predstavlja naš objekat pažnje. Želimo da radimo na najslabijim regijama.
  2. Treći nivo je spoljašnja površina tela. Ova spoljašnja površina sastavljena od mišića i kostiju može se uporediti sa čvrstim spoljnim omotačem. To mogu biti rebra ili bilo koja telesna regija.
  3. Drugi nivo ilustruje sredstvo prenosa – u slučaju ABR-a to su meki materijali čija gustina se poklapa sa gustinom slabih unutrašnjih tkiva. Ova konstrukcija se koristi za prenošenje uticaja pritiska.
  4. Prvi nivo ili vrh konstrukcije je ono što daje input sile a što je u našem slučaju ruka.

U gore prikazanom modelu grafikon na desnoj strani prikazuje kako se gustine prvog i trećeg nivoa prevode u «podudarne» i kako se mnogo veća sila prenosi sa drugog na četvrti nivo.
Kako bi se potpuno optimizovao prenos sile, kvazi-statični pokret se koristi u manuelnim aplikacijama.
Dijagram dole prikazan potvrđuje ovaj element ABR tehnike pokazujući da je sila prenosa najmanje devetnaest puta veća kada se primena odvija izuzetno sporo. 

ABR pokret – brzina pokreta
Kada je brz unos sile (brz pokret) tkivo pruža otpor kompresiji
Spori pokreti efektivnije prenose pokret ka niželežećim tkivima
19x veća deformacija


Opisani elementi zajedno potvrđuju da se lagano i netraumatsko ponovno oblikovanje fascijalnih tkiva odvija kada su deformacije tkiva tokom primena između 1 i 1.5 posto. Kontinuirana primena omogućuje da se ponovno oblikovanje tkiva odvija postepeno.

Fascija – dugoročna adaptacija
Spora i trajna adaptacija
*Mikro trauma (mikro oštećenje)
*indukuje pojedinačnu lokalnu deformaciju od 3-8%
*dovodi do kidanja, zapaljenja, i na taj način do reoblikovanja tkiva
*Ponavljanje
*indukuje nekoliko ponovljenih deformacija od 1-1.5%
*dovodi do trajnog reoblikovanja bez ugrožavanja zdravlja membrane


Ukoliko se ostaje pri gore prikazanom modelu ponavljanja, tkiva postižu trajno oblikovanje bez kidanja ili oštećenja.
Gore navedeni opis pruža osnovno objašnjenje o elementima koji su deo ABR tehnike.


Ovo su neki od primera kako se vrše pomenute vežbe:

Osnovna vežba za grudi

Vežba za rame

Vežbe za rame

Vežbe za vrat 

PAVES – primena na rame i lakat

ABR Metod uključuje nenasilne, neinvanzivne tehnike. Ako se pravilno izvode, postiže se unutrašnje jačanje. Ako se izvode sporadično, uspeh je ograničen, ali nema negativnih posledica po dete.

Sve ABR vežbe su kreirane tako da se prevaziđe efekat stresa (stress shielding effect), što ih čini jednako primenjivim u slučajevima propadanja zglobova, sklerotičnih bolesti i kao dopunu lečenja jednostavnih ili složenih preloma.