Početna stranica / ABR - Terapija / ABR tehnika / PAVES / 

PAVES

PAVES je skraćenica za Peri-Atrikularnu Visko-Elastičnu Stimulaciju i predstavlja najnoviji napredak u okviru ABR Programa.

Ova podgrupa ABR vežbi, PAVES, pruža mnogo novih mogućnosti za primenu ABR tehnika:

Selektivni pokreti se izvode kada primenjujemo različite kombinacije materijala poput pamučnih umetaka, peškira, visko-elastičnih jastučića, vazdušnih dušeka, trampolina i lopti. Ove konstrukcije deluju tako da svode na najmanju moguću meru spoljašnju reakciju odbijanja a maksimiziraju unutrašnji hidrostatički odgovor u okviru struktura mekog tkiva. Time se prevazilazi uticaj tzv. stress shielding-a (efekta nakupljanja mehaničkog stresa u tkivima) i telo reaguje ponovnom gradnjom tkiva u područjima na kojima se radilo.

Rekonstrukcija tkiva dovodi do:

  • poboljšanja strukture i funkcionisanja zglobova

  • smanjenja spastičnosti

  • poboljšanja ukupne zapremine datog područja

Pacijenti koji boluju od degenerativnih bolesti uočiće da se dalja degeneracija može sprečiti i da se može postići poboljšanje strukture i funkcionisanja zglobova.

Veliki broj različitih metoda i vežbi omogućuje nam da pronađemo odgovarajući način rada i sa veoma specifičnim slučajevima i životnim situacijama.

Pacijenti koji su pretrpeli moždani udar, pacijenti koji boluju od multipleks skleroze kao i pacijenti sa blažom disfunkcijom motorno-skeletnog sistema uče vežbe koje mogu primenjivati kući kao program kućnih vežbi.