Početna stranica / ABR - Terapija / ABR tehnika / PAVES / Intenzivne aplikacije na ekstremitetima / 

Intenzivne aplikacije na ekstremitetima

Budući da ekstremiteti imaju izduženu strukturu, gde su zglobovi smešteni na relativno velikim intervalima, primena tradicionalnih ABR Manuelnih vežbi nije tako efikasna na njima koliko na strukturama koje su sferičnijeg oblika poput vrata, glave i grudnog koša.

Veliki procenat poboljšanja ekstremiteta odvija se po kaskadnom efektu – što znači da poboljšanje na nivou trupa deluje ka periferiji - nogama i rukama. Druge ABR manuelne tehnike mogu se primenjivati na hidraulične strukture zglobova pojedinačno.

Razvojem PAVES programa je sada moguće uticati na ekstremitete ne samo sa periferije već i na njih kao celinu, čime se intenziviraju uticaji aplikacija.