Početna stranica / ABR - Terapija / ABR tehnika / PAVES / Samostalne vezbe / 

PROGRAM SAMOSTALNIH VEŽBI

Svi pacijenti sa blažim ili ozbiljnijim poremećajem motorno skeletnog sistema se sada mogu podučiti širokom spektru vežbi koje se mogu primenjivati kao program kućnih vežbi. Za takve pacijente je neophodno da mogu konstanto da vrše neke jednostavne voljne pokrete i položaje sa minimalnim nošenjem težine. Uspeh zavisi od truda i redovnosti obavljanja vežbi.

Od blažih do ozbiljnijih poremećaja

Blaži poremećaji:

 • bol u leđima
 • opšti bol i degeneracija zglobova
 • degeneracija određenih zglobova poput kuka, lakta, kolena ili ramena
 • teniski lakat
 • trzajne povrede vrata
 • reuma i artritis
 • pomoć u lečenju preloma

Ozbiljni degenerativni poremećaji:

 • moždani udar
 • multipleks skleroza
 • bolesti metabolizma
 • poliartritis

mogu se lečiti kroz naš PAVES program.