Početna stranica / ABR - Terapija / ABR Trening / 

ABR Obuka

ABR obuka se obično održava tokom tri dana u trajanju od ukupno osam do deset sati.

Glavni cilj obuke je naučiti vežbe koje su mogu primenjivati za svako dete ili odraslu osobu koji prolaze kroz obuku.

Kako bi postigli taj cilj ABR tehnika se uči, vežba i usavršava tokom određenog broja dolazaka.

Osim vežbi nudimo roditeljima i starateljima prezentacije i predavanja na kojima se istražuje teorijska osnova ABR tehnike i metode. Na predavanjima se stiče osnovno znanje o anatomiji i fiziologiji koje je neophodno za razumevanje tehnike i procesa uključenih u promene koje se odvijaju kod osoba koje prolaze kroz ovaj rehabilitacioni metod.

Porodice koje pohađaju kurseve dobijaju foto dokumentaciju programa vežbi određenih za njihovo dete, kao i štampane tekstove o specifičnim elementima obuke.

Pojedinci ili porodice koje su zainteresovane za ABR se za početak registruju za pohađanje Osnovnog ABR kursa.