Početna stranica / ABR - Terapija / ABR Trening / Nastavak kursa / 

ABR Kursevi-nastavak

Nakon završenog Osnovnog ABR Kursa i rada sa ABR-om tokom nekoliko meseci, porodice se mogu odlučiti da li će se uključiti i u seriju obuka koja se sastoji od četiri kursa.

Tokom ta četiri kursa, uči se 12 do 16 ABR vežbi koje se odnose direktno na stanje određene osobe – odnosno direktno na njene najizraženije slabosti.

Nakon završetka sva četiri kursa, porodice mogu da se upišu na dalju ABR obuku ili da putem interneta primaju pomoć pri formulisanju plana kućnih vežbi na osnovu prethodno naučenog.