Početna stranica / ABR - Terapija / ABR Trening / Osnovni kurs / 

Osnovni ABR Kurs

Prvi kurs u okviru ABR obuke naziva se Osnovni ABR Kurs.

Tokom ovog kursa stiče se okvirno razumevanje teorijske osnove ABR-a kao i osnovno vladanje ABR tehnikom.

Porodice savladavaju tri elementarne ABR vežbe jačanja centralnih struktura tela koje, kada se kontinuirano primenjuju, dovode do poboljšanja stanja deteta odnosno odrasle osobe.

Nakon izvođenja ovih osnovnih vežbi u periodu od nekoliko meseci, porodice mogu da se odluče da li će se upisati na prvu seriju ABR kurseva prilagođenih potrebama svakog pojedinačnog deteta odnosno odrasle osobe.

Vidi ABR Kursevi-nastavak