Početna stranica / ABR - Terapija / Zašto ABR? / ABR u perspektivi / 

ABR u Perspektivi

Na ovim stranicama ćete pronaći informacije o tome u kakvom su odnosu ABR i savremeni zdravstveni sistem (todays health care system).

CanChild je organizacija iz Kanade koja je oformila centar za informisanje namenjen roditeljima hendikepirane dece. CanChild organizacija je sačinila metod testiranja Ukupne Motorne Funkcije (Gross Motor Function - GMF) kao i sistem klasifikacije (classification system ) za decu sa posebnim potrebama. Roditeljima će biti od pomoći da se upoznaju sa njihovim radom kako bi videli šta mogu da očekuju za svoje dete od današnjeg sistema rehabilitacije.

Tu se takođe razmatra i važnost koncepta i primene Porodično orijentisanih usluga (Family Centered Services).