Početna stranica / ABR - Terapija / Zašto ABR? / ABR u perspektivi / CanChild  / 

CanChild

Canchild centar za dečiji invaliditet (The Canchild Centre for Childhood Disability) nalazi se pri McMaster Univerzitetu u Ontariu, Kanadi, i prema njihovim rečima predstavljaju istraživački i obrazovni centar na polju invaliditeta kod dece.

Putem internet stranice (http://canchild.ca/en/index.asp) pružaju roditeljima dece sa posebnim potrebama informacije o dokumentovanim istraživanjima o očekivanom razvoju deteta. Njihov vebsajt takođe sadrži i obilje informacija koje su zasnovane na istraživanjima o brojnim aspektima života sa decom koja pate od razvojnih poremećaja.

Canchild tim je takođe razvio takozvani Klasifikacioni sistem Opštih Motornih Funkcija/Gross Motor Function Classification System.

Verzija na danskom 

Ovaj sistem klasifikuje decu ometenu u razvoju na osnovu njihovih opštih motornih funkcija i potrebe za korišćenjem mehaničke pomoći. GMFCS sistem klasifikuje decu u nivoe od I do V pri čemu Nivo I predstavlja decu sa blažim poremećajem a Nivo V decu sa najtežim poremećajima.

Gross Motor Function Measure (GMFM)/Merilo Opštih Motornih Funkcija (GMFM) je klinička alatka kreirana za procenjivanje promene opštih motornih funkcija kod dece sa cerebralnom paralizom. Ona sadrži 66 testova koji su indikativni za motorni razvoj deteta.

Treća informativna alatka koja je korisna za roditelje je Tabela Krivulja Opštih Motornih Funkcija koje se jednostavno mogu preuzeti sa Canchild internet stranice.

Pomoću informacija dostupnih na Canchild internet stranici, roditelji mogu lako da uvide koji stepen razvoja njihovo dete sa posebnim potrebama može da ostvari pod današnjim sistemom zdravstvene zaštite.

ABR stručnjaci prihvataju rezultate istraživanja Canchild centra kao i njihove alatke Merenja Opštih Motornih Funkcija. Dokumentovana istraživanja Canchild tima takođe omogućuju ABR timu i roditeljima koji su uključeni u ABR program da rezultate dobijene putem ABR terapije vide iz šire i jasno definisane perspektive.

Na primer, ako dete koje spada u kategoriju IV nije postiglo kontrolu glave do svoje treće godine, onda je normalno očekivati da to dete nikada neće postići kontrolu glave. (http://motorgrowth.canchild.ca/en/MotorGrowthCurves/resources/MotorGrowthCurves.pdf)

Međutim, u stotinama slučajeva, u koja spadaju deca i odrasli sa svih pet GMFCS nivoa, ABR metod je pokazao da još postoje neiskorišćene rezerve i mogućnosti da se dođe do osnovnih poboljšanja kod osoba sa blažim kao i najozbiljnijim poremećajima u svim starosnim grupama. (GMFCS Nivo I – Nivo IV)