Početna stranica / ABR - Terapija / Zašto ABR? / ABR u perspektivi / Porodično orijentisane usluge / 

Porodično orijentisane usluge

Porodično orijentisane usluge odnose se na koncept zdravstvene zaštite koji zadobija sve više pažnje. Prema ovom konceptu roditelj je kompetentan činilac donošenja odluka koje se tiču dobrobiti deteta.

Community Gateway organizacija opisuje Porodično orijentisane usluge činjenicom da su “Prioriteti i izbori porodice glavni podstrek pružanju ovih usluga”. (www.communitygateway.org)

Canchild organizacija u opisu ide i malo dalje: “Porodično orijentisane usluge prihvataju da je svaka porodica jedinstvena; da je porodica jedna konstanta u detetovom životu; i da su članovi porodice stručnjaci u pogledu poznavanja detetovih sposobnosti i potreba.

(Canchild) Ovde se o roditeljima govori kao o stručnjacima.

U odnosu na dete sa posebnim potrebama, “kvalitet života” se često definiše prema tretmanu koji je prema mišljenju roditelja najpogodniji.

Međutim, danas, realno, kada se radi o donošenju određenih odluka ili medicinskim intervencijama – roditelj je često primoran da jednostavno čeka u čekaonici.

U ABR-u težimo da roditelje izvedemo van čekaonice. Mi ne vidimo roditelja kao osobu koja će, kada sasluša njihova poduža objašnjenja jednostavno dozvoliti medicinskim stručnjacima da primene svoja umeća, već kao osobu koja predstavlja primarnu i najvažniju šansu za konzistento poboljšanje stanja njihovog deteta.

ABR roditelji su zadovoljni jer imaju mogućnost da sami urade nešto konstruktivno za svoje dete. Time kod roditelja dolazi do radikalne promene ugla posmatranja jer sada mogu primenjivati alatke kojima se dolazi do stalnih poboljšanja i jer sa tim alatakama mogu raditi svaki dan.

ABR osoblje je kvalifikovano da roditelje dece sa posebnim potrebama obuči za rad sa ABR Tehnikom. Ova tehnika služi kao osnovna alatka za unapređivanje opšteg zdravlja i dobrobiti deteta sa posebnim potrebama, kao i za unapređivanje funkcionalnih poboljšanja.

U tom smislu ABR tim sebe vidi kao promotere Porodično orijentisanih usluga – omogućujući roditeljima da se osposobe za unapređivanje razvoja svog deteta.