Početna stranica / ABR - Terapija / Zašto ABR? / Kopresivna slabost / Nošenje težine / 

Kompresivna slabost i nošenje težine

Delatni elementi nošenja težine prethode svakom aktivnom pokretu. Ako je detetu nemoguće da ostvari nošenje težine u statičkom položaju, očigledno je da će svaki pokušaj proizvođenja aktivnog pokreta imati ograničene rezultate.

Kako definišemo nošenje težine ?

Nošenje težine se definiše kao sposobnost telesne strukture da drži ili nosi sopstvenu težinu u bilo kom položaju. Međutim, kod osoba sa kompresivnom slabošću osnovno nošenje težine je nedovoljno ili pak neostvarivo.

Opšti motorički razvoj kod zdravog deteta napreduje od horizontalnog položaja – ležanja na leđima ili na stomaku – preko uspravnog stajaćeg položaja do hodanja. Tokom ovog sekventnog razvoja, dete počinje da se podržava i nosi sopstvenu težinu iznutra čime nestaje potreba da velika površina ili kontaktne tačke budu između njegovog tela i poda.

Ovaj razvoj, koji karakteriše smanjivanje kontakta sa podom, je sa jedne strane proces saznajnog učenja, ali je s druge strane rezultat unutrašnjeg strukturnog sazrevanja.

Da bi ilustrovali ovaj proces, dodali smo crteže i fotografije iz knjige Lasst mir Zeit ( “Pustite me da uradim sve u svoje vreme”) autora Dr.Emmi Pikler i Anna Tardos. Ova knjiga opisuje nezavisni motorički razvoj zdrave dece.

Tu možete videti kako kontakt sa tlom nestaje kako dete postepeno dolazi do uspravnog položaja.

Ovde vidimo dete koje leži na leđima – što predstavlja kontakt preko velike površine

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.193

 

Sa oslanjanjem na lakat postrance

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.197

U opruženom položaju

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.200

 

Kotrljanje

Zeichnungen:
Klara Pap

Emmi Pikler Lasst mir Zeit
S.196

 

Puzanje

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.211

 

Medveđi položaj

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.215

 

Stajanje

Zeichnungen: Klara Pap, Emmi Pikler Lasst mir Zeit, S.216

 

Na slici ispod možemo videti kako se dete koje je i dalje u fazi “kotrljanja” praktično podiže sa površine – čak i iz ovog položaja.

Foto: Marian Reismann
Tibi im Alter von 26 Wochen
Enstanden  im Pikler Institut, Budapest
Aus Emmi PIkler Lasst mir Zeit
Seite131

Na narednim fotografijama vidimo kako sa razvojem sposobnosti da se raspodeli i nosi težina pomoću unutrašnjih struktura nestaje potreba da telo ima podršku na tlu.

Foto: Marian Reismann
Tibi im Alter von 30 Wochen
Enstanden  im Pikler Institut, Budapest
Aus Emmi PIkler Lasst mir Zeit
Seite 132

Foto: Marian Reismann
Tibi im Alter von 36 Wochen
Enstanden  im Pikler Institut, Budapest
Aus Emmi PIkler Lasst mir Zeit
Seite 133

above Foto: Marian Reismann
Tibi im Alter von 42 Wochen:
Enstanden  im Pikler Institut, Budapest
Aus Emmi PIkler Lasst mir Zeit S. 138
Right Foto: Marian Reismann
Tibi im Alter von 48 Wochen:
Enstanden  im Pikler Institut, Budapest
Aus Emmi PIkler Lasst mir Zeit, S. 139

To predstavlja kontiunirani dinamički proces koji dostiže određeni vrhunac kada dete nauči da hoda, trči i skače. Ali neprestani razvoj kontrole sistema pokreta može se odvijati tokom čitavog života i generalno se označava kao usvajanje novih veština.

Deca koja pokazuju znake kompresivne slabosti imaju veoma izražene teškoće sa svim osnovnim fazama nošenja težine.

Unutrašnja slabost može da dovede do toga da čak i osnovno nošenje težine  na grudnom košu u ispruženom položaju 

ili  delimično uspravan položaj - sedenje

ili veći izazovi poput visokog klečanja

budu nemogući za ostvarivanje.

 

Ako dete ne može da zadrži dati statički položaj, sledi da napredovanje iz jednog položaja u drugi kroz proces dinamičkog pokreta ne može da se ostvari.

Šta se dešava kada pokušamo da dete sa kompresivnom slabošću stavimo u položaje nošenja težine ?

Odgovor na to pitanje otkriva fundamentalne principe ABR-a.

Normalna obuka dece sa ograničenjima u mišićno-skeletnom sistemu uključuje neke vrste ponavljanih pokušaja nošenja težine. Terapeut pokušava da “poduči” dete sa posebnim potrebama da:

  • ostane u položaju na strani

  • ostane u položaju ležanja na stomaku

  • da sedi

  • da drži uspravno glavu

Ovi pokušaji, posebno za decu koja su na nivou III, IV i V – uprkos svim dodatnim motivacionim naporima koji se obično vrše – uglavnom daju kratkoročne rezultate. Dete ostaje u željenom položaju nekoliko sekundi, a zatim podleže unutrašnjoj slabosti i – ponovo se presamićuje.

Šta se desilo?

Za većinu zdravih osoba većina procesa nošenja težine predstavlja aktivnost “bez korišćenja mišića”.

Umesto da koristimo misićnu snagu u održavanju određenih položaja, kao što je sedenje ili odmaranje na laktovima, kombinovana napetost visceralne fascije ima potpornu ulogu u svakoj poziciji koju zauzmemo.

Unutrašnja mreža membrana i tkiva ispunjenih tečnostima i gasovima ima izuzetno veliku hidrostatičnu snagu. Snaga ovog sistema nas podržava u nošenju težine, omogućujući našim mišićima da slobodno vrše koordisane dinamičke pokrete.

Skeletni mišići predstavljaju za telo veoma skupu strukturu. To su usko specijalizovana tkiva koja sagorevaju veliki deo metaboličke energije i proizvode jednako veliku količinu metaboličkog otpada. Telo mora da pronađe način kako da se oslobodi tog otpada. Ne samo da se mišići brzo umaraju, već im se stanje pogoršava kada rade prekovremeno.

Kada u više navrata pokušavamo da postavimo dete sa kompresivnom slabošću u položaje nošenja težine, teramo mišiće da vrše aktivnosti za koje nisu napravljeni. Mišići, prvobitno stvoreni za dinamičke pokrete, mogu da drže dete za kratke pokrete u datom položaju a zatim se brzo umaraju i popuštaju. Ako nastavimo sa pokušajima da dete držimo u određenim položajima, kvalitet mišića koji su se već skratili opada još više i oni postaju poput tetiva – tj. postaju sve više spastični.

Stoga ABR traži način da pomogne detetu da prevaziđe kompresivnu slabost i postigne poboljšano nošenje težine jer je to neophodno za poboljšanje celokupne funkcionalnosti.

Kako ABR postiže taj cilj možete videti u odeljku ABR Tehnika.