Početna stranica / ABR - Terapija / Zašto ABR? / Pogrešan pokret na pogrešnom mestu / 

Pogrešan pokret na pogrešnom mestu

Analiza osoba sa blagim ili ozbiljnim mišićno skeletnim nedostacima otkriva osnovne strukturne devijacije u poređenju sa zdravim osobama.

Bilo da je reč o pokretima koje osobe sa mišićno-skeletnim ograničenjima same izvode – ili o pokretima koje druga osoba ili osoba koja sa njima ili za njih testira njihovu pokretljivost – lako se opaža da su stožeri pokretljivosti pomereni sa svog normalnog položaja. Istovremeno, pri izvođenju pokreta, delovi tela koji normalno nisu uključeni u određeni pokret sada se uključuju. U ABR terminologiji se ta pojava naziva: Pogrešan pokret na pogrešnom mestu.

Šta to znači?

Uzmimo za primer jednostavni pokret ruke kako bi smo ilustrirali ovaj koncept. Kada osoba sa mišićno skeletnim poremećajem – ili čak dete sa poremećajima opšte koordinacije – podigne ruku ili koristi ruku za (pod)nošenje težine, možemo videti da je ramena lopatica veoma nestabilna. Umesto da je čvrsto na leđima, ona menja svoj položaj ka delovima tela kojima normalno ne pripada. Kod cerebralne paralize se ramena lopatica obično vidi kako:

  • klizi nagore ka glavi i često i preko vrata

  • klizi preko kičmenog stuba

  • klizi na stranu u područje pazuha

Nije teško zamisliti da svo to nenormalno proklizavanje i klizanje ne daje rukama mnogo stabilnosti ako su one potrebne da bi se nešto podiglo ili nosilo, za neku finu motornu veštinu ili posebno za (pod)nošenje težine.

 

Mlađa deca

I starija deca

 

Kada isti takav pokret izvodi zdrava osoba, ramene lopatice:

  • ostaju čvrsto na leđima

  • predstavljaju stožer tokom pokreta, ali ne klize sa strane niti preko vrata

  • ostaju u položaju između drugog i sedmog vratnog pršljena

Fotografije zdravih osoba

 

Ako pak pokušamo da postavimo dete sa nestabilnim lopaticama u položaj (pod)nošenja težine kako je dato u narednom primeru, možemo videti da ova nestabilna lopatica ne pruža nikakvu osnovu za (pod)nošenje težine na laktovima.

Kada opterećenje dolazi sa lakta, lopatica jednostavno sklizne u pravcu kičmenog stuba. Sam rameni zglob, budući takođe slab, popušta i dete se presamićuje.

Ako u ovaj primer uključimo i ključnu kost, koje je takođe povezana sa ramenim pojasom, videćemo da ona normalno obezbeđuje lopatici stabilnu vezu na prednjem delu tela. Međutim, usled kompresivne slabosti (compressional weakness), ključn

a kost je smeštena drugačije nego kod zdrave osobe. Nalazimo da je:

  • ključna kost uronjena ka gornjim rebrima

  • umesto da je orijentisana vodoravno ona je proksimalno uvrnuta i smeštena blizu vrata

  • kod dece koja su na nivoima od III do V obično nalazimo da je distalni kraj ključne kosti vidljiv na leđima

Tokom prvobitnog pokreta podizanja ruku, ključna kost – umesto da održava relativno stabilan položaj koji bi omogućio slobodan i neograničen pokret ruke, uvrće se ka unutra i uranja još više.

Kod takve dece obično vidimo da je rameni zglob blokiran. Stoga svaki pokret ruke dolazi od pogrešnih pokreta na nivou ramene lopatice i ključne kosti.

Manifestacije “Pogrešnog mesta pogrešnog pokreta” mogu se videti  po čitavom telu kod deteta sa mišićno skeletnim poremećajima:

  • u vezama vrata i glave

  • u kičmenom stubu

  • kod sakroiliačnog zgloba

  • kod zgloba kuka

  • u svim distalnim zglobovima udova

Ovi strukturni nedostaci se ne mogu eliminisati putem uobičajenih rehabilitacionih mera i sprečavaju dalji razvoj i poboljšanje zdrave motorne funkcije.

ABR metoda je prepoznala inhibitivne komponente ovih nedostataka i kreirana je tako da poboljša komponente Pogrešnog Pokreta na Pogrešnom Mestu.