Početna stranica / Istraživački centar / Specijalne potrebe / 

Posebne potrebe osoba sa posebnim potrebama

Osobama sa posebnim potrebama potrebna je mnogostruka i složena pomoć. U ovom odeljku ćemo redovno prilagati informacije o ljudima, programima i institucijama za koje smatramo da su uspešni u pružanju asistencije porodicama, starateljima i pojedincima koji teže ka optimalnom razvoju i poboljšanjima osobe sa posebnim potrebama sa kojom su povezani.

Osnovni razvojni koraci svakog ljudskog bića odnose se na pokret i funkciju pokreta. Mi smo pored ABR-a ostvarili kontakt sa udruženjima koja se bave sledećim metodama:

  • Elfriede Hengstenberg
  • Dr. Emmi Pikler
  • Feldenkrais Metod
  • Terapeutska Euritmija

Pogledajte informacije na našoj stranici pod nazivom Pokret i Razvoj Pokreta (Movement and Movement Development).

Suštinska potreba svakog ljudskog bića predstavlja komunikacija(communication). Sposobnost započinjanja komunikacije u razumljivom okruženju ne treba potcenjivati čak ni kod osobe s najtežim invalidititetom.Udruženja poput ISAAC pomažu porodicama da razviju sisteme komunikacije sa svojom decom (communication systems).

Psi pomagači često pružaju osobama sa posebnim potrebama nove slobode, nezavisnost, samopoštovanje i motivaciju – kao i nepokolebljivo prijateljstvo (Service Dogs).

Specijalna udruženja koja pružaju pomoć porodicama sa autističnom decom možete naći ovde(autistic children).

CanChild je kanadsko udruženje koje se smatra centrom informacija za roditelje hendikepirane dece. Tu možete pronaći mnoštvo naučno zasnovanih istraživanja.

Specijalna udruženja koja pružaju pomoć porodicama sa autističnom decom možete naći ovde.

CanChild je kanadsko udruženje koje se smatra centrom informacija za roditelje hendikepirane dece. Tu možete pronaći mnoštvo naučno zasnovanih istraživanja.