Početna stranica / Istraživački centar / Specijalne potrebe / Komunikacija / 

Komunikacija

Uspostavljanje funkcionalnog načina komunikacije je za osobu sa posebnim potrebama i njenu/njegovu porodicu neophodno za kognitivan, društveni i motivacioni razvoj te osobe. Takođe, iskustvo je pokazalo da osobe koje su imale tu sreću da im neko pomaže u razvijanju komunikacionog sistema mogu naučiti da govore i u kasnijem, tinejdžerskom uzrastu.

Čak i kod zdravog deteta korišćenje gestova, izraza lica i pokreta prati razvoj govora kao takvog. Stoga je važno, kada je god to moguće, pokušati uspostaviti što složeniji mogući znakovni jezik.

Deca sa ozbiljnim poremećajem u razvoju koja ne mogu u dovoljnoj meri da koriste pokrete ruku, danas mogu da komuniciraju na mnogo načina pomoću sistema slika ili sistema na kompjuterskoj osnovi.

Međunarodna organizacija čiji je fokus komunikacija sa osobama sa posebnim potrebama je Međunarodna asocijacija za potpomognutu komunikaciju (The International Association for Augmented Communication)

U Danskoj:

http://www.isaac.dk/

Hanne Rohde je director ove organizacije u Danskoj i ima veliko iskustvo u razvoju načina komunikacije sa decom koja imaju poteškoća u razvoju. Ona takođe pruža i konsultantske usluge privatnim licima i institucijama.

Njen broj telefona je: 0045- 27292083

ISAAC International:

http://www.isaac-online.org