Početna stranica / Istraživački centar / Specijalne potrebe / Servisni pas / 

Uslužni psi

Uslužni pas može da pruži detetu ili odrasloj osobi sa posebnim potrebama više načina za uspostavljanje kontakta u društvu, samopouzdanje, nezavisnost i motivaciju. Porodice koje su zainteresovane da se prijave za usluge društvenog ili uslužnog psa mogu kontaktirati jednu od dole navedenih organizacija.

U Danskoj:

STH Servicehunde til Handicappede – Psi za radost i dobrobit

http://www.servicehunde.dk/html/sth-uk.html

Širom sveta:

Assitance Dogs International Inc. - http://www.adionline.org