Početna stranica / Kome može pomoći? / Dete / Dete sa hemilpegijom / 

Hemiplegično Dete

Blaže forme kompresivne slabosti prisutne su kod dece čije se stanje opisuje kao hemiplegija ili jednostrana spastičnost.

Ova deca obično ne puze zbog slabosti ruke, ali počinju da sede i zatim se izbacuju napred kliznim pokretom mišićima zadnjice istovremeno koristeći “dobru stranu” – jaku ruku i stopalo. Počinju da stoje – obično nešto kasnije nego zdrava deca – nauče da hodaju, ali uprkos opsežnim fizičkim terapijama i drugim intervencijama, “hemiplegija” ostaje doživotno stanje. (Vidi GMFCS nivo I i II)

Hodanje karakteriše šepajući hod pri čemu se slaba noga koristi više kao štap nego kao noga kojom se hoda. Slaba ruka ne može da nosi težinu tela, predmete, da se okreće u supinaciji ili da se koristi kao podrška pri penjanju uz stepenice ili drugim akivnostima.

ABR procena pokazuje da se strukturne slabosti kod ove dece očitavaju u sledećim oblicima:

  • kompresivna slabost grudnog koša, stomaka, vrata
  • zadnji deo vrata je skraćen– ograničena pokretljivost glave/vrata
  • nedostatak kontra-balansa pri sedenju i stajanju
  • slab rameni pojas i položaj lopatice na slabijoj strani
  • slabe zglobne kapsule na slaboj strani

Ovde je ponovo reč o slabosti unutar struktura sa kojima ABR Tehnika uspešno radi. Takođe, zahvaljujući relativno dobroj kondiciji ove dece, kroz primenu ove metode brzo dolazi do funkcionalnih poboljšanja.

Jačanje i opuštanje vrata koje potom sledi omogućuje detetu da cupka i skače, i da bez pridržavanja silazi niz stepenice. Jačanje ramenog pojasa i stabilizacija položaja ramene lopatice omogućuju detetu da bolje koristi svoju slabu ruku za nošenje težine i radnje koje uključuju spretnost ruku. Penjanje na merdevine i visenje sa obruča i šipki sada postaje moguće.

Dužina slabe ruke i noge se normalizuje. Mnogo pre nego što se peta slabe noge spusti sasvim na tlo prilikom hodanja, postižu se ogromni napretci u motornom funkcionisanju. Pre svega, noga postaje mnogo pokretljivija. Slojevi fascija koji su ranije bili zamrznuti – usled čega se noga koristila kao štap za hodanje – počinju da se ponovo izgrađuju i postaju gipkiji. Zglobovi se stabilizuju, preterano proklizavanje mišićnih spojeva se smanjuje i mišići se regenerišu i produžavaju.

Ako se ABR primenjuje dovoljno rano, hemiplegično dete će proći kroz sledeće rane faze napredovanja:

  • prevrtanje uz rotacione pokrete kičmenog stuba
  • puzanje na stomaku
  • puzanje na sve četiri

- kao i isprekidane faze i veliki broj raznih prelaznih faza koje koristi zdravo dete

Ali i kada se ABR Terapija primenjuje u kasnijoj dobi, hemiplegično dete će postići trajne funkcionalne dobiti u svim aspektima prevazilaženja svoje “jednostranosti” koja obično počinje sa ukrštanjem očiju, poteškoćama u govoru i ide ka opštoj fizičkoj izdržljivosti i spretnosti u većim i finijim motornim funkcijama.