Početna stranica / Kome može pomoći? / Dete / Dete sa posebnim potrebama / 

ABR i Dete sa posebnim potrebama

Sva deca sa posebnim potrebama pate od kompresivne slabosti.

Ova slabost je prisutna u celom telu, ali može biti naglašenija u određenim delovima tela kao što je to slučaj kod hemiplegičnog deteta kod koga je jedna strana više oštećena od druge.

Kod ozbiljnijih poremećaja ova slabost je više naglašena – kod blažih poremećaja je takođe prisutna i to u dovoljno visokom stepenu da inhibira opšte funkcionisanje deteta.

Kompresivna slabost je prisutna u strukturama centralnih delova tela, ali je takođe prisutna i u mekim tkivima poput zglobnih kapsula. Sve su to strukture koje se ne mogu jačati fizičkim vežbama već ovise o tehnici koja može da inicira automatski odgovor.

Stoga je ABR tehnika jednako primenjiva za decu sa blažim kao i sa ozbiljnijim poremećajima u razvoju.