Početna stranica / Kome može pomoći? / Dete / Dete za kvadriplegijom/parezom / 

Kvadriplegično dete

Većina dece u ABR programu ima postavljenu dijagnozu kvadriplegije. Ona se odnosi na spoljne ekstremitete i ukazuje na činjenicu da su i noge i ruke pogođene ovim poremećajem.

ABR prepoznaje da je za postizanje funkcionalnog poboljšanja nogu i ruku kod ove dece neophodno fokusirati pažnju pre svega na dva osnovna funkcionalna elementa:

  • kontrolu glave

  • jačinu i stabilnost trupa

Ako se ne postigne dovoljna kontrola glave ni stabilnost i jačina trupa, nema svrhe razgovarati o poboljšanju funkcije nošenja težine u rukama ili nogama weight bearing (internal Link zur Weight Bearing). A sposobnost nošenja težine uvek prethodi razvoju funkcije pokreta!

Niko ne bi odlučio da gradi zgradu od dvadeset spratova na temelju koji je napravljen za prizemnu kuću. Stoga se pokušaji da se dete koje ima značajnu nestabilnost trupa ili kompresivnu slabost natera da stoji ili hoda, mogu porediti sa navedenim građevinskim fijaskom.

Zapravo, upravo kompresivna slabost grudnog koša i stomaka rezultira sledećim elementima:

  • nestabilnost pozicioniranja glave

  • nedovoljan raspon pokreta glave

  • nepostojanje kontra balansa kod pokreta glave

Ista ta kompresivna slabost s druge strane dovodi do očigledne rigidnosti kičmenog stuba.

Ta rigidnost kičmenog stuba ukazuje na činjenice da dete:

  • ne može da se savija u stranu

  • ima ograničene pokrete okretanja u kičmenom stubu

  • ima ograničene pokrete napred nazad u trupu

  • ima poteškoće sa postizanjem kontra balansa

Sve gore opisano predstavlja inicijalne ciljeve ABR rada sa kvadriplegičnim osobama. Bez poboljšanja tih područja ne može se očekivati poboljšanje funkcija ruku ili nogu.

Bezbroj ABR roditelja može da potvrdi da poboljšanja strukturnih poremećaja koji su gore opisani, vode do poboljšanja funkcije i upotrebe spoljnih ekstremiteta kod kvardiplegične dece.