Početna stranica / Kome može pomoći? / Dete / Kongenitalne srčane mane / 

ABR i Urođene srčane mane

Deca sa urođenim srčanim manama se obično suočavaju sa čestim operacijama u prvih nekoliko dana i godina života.

Da bi se došlo do srca, ove hirurške intervencije uključuju značajna i ponavljana razdvajanja tkiva i membrana unutar grudnog koša. Fotografija data dole je deo video snimka disekcije kojom se prikazuje strukturalni integritet grudnog koša.

From The Integral Anatomy Series, Vol. 3, (c) Gil Hedley 2006, used with permission.

Može se videti da grudni koš nije samo skup kičme i rebara, već da kroz među-prožimajuću okolnu mrežu vezivnog tkiva deluje kao jedinstvena celina.

U ranim godinama života ove strukture su još uvek relativno meke i savitljive. Veliki ožiljci lako mogu da poremete ravnotežu tenzionih sila unutar grudnog koša, što dovodi do kasnijih deformacija grudi i skolioze.

Deca sa slabom zapreminom grudnog koša takođe imaju poteškoća u razvijanju zdrave motorne funkcije, imaju problem sa razvojem socijalnih veština kao i mnoge izazove u obrazovnom sistemu.

Kada se ABR aplikacije primenjuju na grudni koš, one efikasno jačaju njegovu zapreminu i trebalo bi da se primenjuju rano kao redovan oblik re-kondicioniranja dece koja su imala operacije na otvorenom grudnom košu ili na otvorenom srcu.