Početna stranica / Kome može pomoći? / Dete / Teško oštećeno dete / 

Dete sa Ozbiljnim Poremećajem u Razvoju

Deca sa ozbiljnim poremećajem u razvoju pate od opšteg kolapsa struktura unutrašnjih vezivnih tkiva. Kod njih je kompresivna slabost izrazita i dramatična (compressional weakness ).

Kolaps je toliko ozbiljan da ugrožava kombinovane vitalne funkcije deteta.

Disanje, cirkulacija kao i metaboličko funkcionisanje ili probava su ugroženi. Kolektivni sistemi tela su primorani da funkcionišu veoma sporo. Dete je veoma podložno učestalim infekcijama, alergijama i drugim bolestima koje često poprimaju dramatičan obrt.

U takvim slučajevima ABR se usredsređuje na fundamentalne elemente, a ti fundamentalni elementi su životne funkcije. Pre nego što se životne funkcije ne stabilizuju, malo je verovatno da se može postići bilo koje drugo funkcionalno poboljšanje.

Međutim, nakon opšteg poboljšanja respiratornog i metaboličkog kapaciteta, kod dece sa ozbiljnim poremećajima je moguće razviti i sposobnost nošenja težine(weight bearing ). Zatim slede poboljšanja kontrole glave i trupa kao i postizanje kontra balansa.

Poboljšana stabilnost osnovnih životnih funkcija omogućuje deci sa ozbiljnim poremećajima u razvoju da budu budnija i svesnija.

Za ovu decu, koja prema GMFCS spadaju u nivo IV i V, ABR predstavlja osnovno kondicioniranje. Ono služi kao platforma za sve druge elemente terapeutskog lečenja i može da poboljša opšti kvalitet tkiva, čime se održava bolji kvalitet života i rad na sprečavanju dalje degeneracije.