ABR Børneklinisk model:

En forståelse af den tidlige barndom som en væsentlig livsfase, med sine egne unikke karakteristika og krav som værende en forløber for en sund udvikling af børn og voksne er næsten forsvundet i vores moderne liv! Det betyder dog ikke, at det ikke kan genvindes. Som manuel terapeut har du et enestående potentiale for at hjælpe forældre til at forstå deres børn med de specifikke lidelser og sygdomme, der er opstået og samtidig bringe sundhed og helbredelse til deres børn.
Vi oplever nu en global epidemi af både kroniske og akutte børnelidelser. Det er mere og mere hyppigt, at forældre henvender sig til manuelterapeuter for at få hjælp til de stadig mere komplekse lidelser, som børn udviser.
Dette kursus er designet til at give fascia baserede manuel terapeuter en dybere indsigt i barndommens udvikling og barndomsforstyrrelser som grundlag for brugen af de mange ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) teknikker.
Til dette formål dækker kurset:
En bio-tensegrity og fascia baseret strukturel forståelse af det raske barn til sammenligning med manifestationerne af svagheder hos et barn med sygdom, lidelser, autisme, adfærdsproblemer mv.
Grundlæggende ABR-teknikker til den kliniske implementering.
Grundlæggende ABR-teknikker, som sikkert kan læres videre til forældre.
Internalisering og genopvågning af den næsten glemte tidlige barndomsbevægelse. udviklingserfaring – som grundlag for en dybere forståelse og klinisk observation, diagnose og beslutningstagning.
Fokus på hvad der kræves for at hjælpe forældre med at opbygge et sundhedsfremmende hjemmebarndomsmiljø, som også er afgørende for forbedringer af barnets udvikling.
The Child Clinical Model kurset vare tre hele dage. Registrer her for næste kursus
Hvis du er interesseret i at hoste dette kursus i dit terapeut trænings center, kontakt her