ABR Sessions

Many companies and professions are plagued with excessive sick leave, due to pain and discomfort accrued by the colleagues at the workplace. ABR offers these companies an individually scaled preventative wellness model for improving job related pains and discomforts.

Hofte og knæ

Smerter i knæ eller Hofte kan minimeres eller fjernes vi ABR meteodens blanding af manuel behandling, støttende wraps, hjemmeøvelser og behandling. Derved kan operationer og udskiftninger som hovedregel undgåes. Med ABR metoden kan du markant øge genopretningen af de skadede led – og derved reducere leddegeneration, minimere smerter og forbedre funktion og livskvalitet. Desværre er mange mennesker nået dertil hvor de har fået kunstigt knæ eller hofte, ofte med meget store efterfølgende smerter og fysiske begrænsninger. Disse smerter kan også for en stor dels vedkommende reduceres eller fjernes med ABR meteoden.

Nakke & Skulder

Rigtig mange mennesker lider af nakke og skulder smerter. Disse er ofte opstået pga af ydre forhold som feks piskesmæld eller ved forkerte/skæve belastninger på en arbejdsplads. Vi kan med ABR metoden fjerne eller kraftigt minimere smerterne og generne så du får din krops bevægelighed og frihed tilbage igen.

Ryg smerter

Ved et almindeligt kontorjob vil der opstå hundreder af mikroskader i løbet af en arbejdsdag som over tid vil generere rygproblemer, af den ene eller anden art hvis ikke der bliver taget hånd om dem. Rygsmerter opstået ved hårdt fysisk arbejde og demed følgende slid er af en anden type, men også disse skader kan afhjælpes med ABR metoden så du som minimum kan blive smertelindret og få forbedret dit bevægelsesområde markant. ABR hjælper dig med at slippe af med smerterne og giver dig mulighed for at lære at behandle dig selv, så prblemet ikke opstår igen.

Pelvic Floor

.Medical research has confirmed that pelvic floor pains can have their origins not only in ailments of specific origins but in the connective tissues, ligaments and muscles of this area.  ABR Applications reach the deep ligaments and connective tissues bringing relief to the hidden structures within the pelvis.

Sport - Injury Prevention and Rehabilitation

This course teaches you effective self-application manual techniques which create strategies for boosting your sport performance, preventing injuries and for the rehabilitation of mild sport injuries.

 

Dit Erhverv

Mange virksomheder har opdaget at medarbejdernes velvære kan aflæses på både arbejdsmiljøet og bundlinjen. Kontor eller stillesiddende jobs medfører ofte nakke, skulder og ryggener, som viser sig som hovedpine ondt i ryggen skuldre osv. ABR kan tilbyde en fysisk terapeutisk løsning som støtter op om medarbejdernes velvære og modarbejder generne ved det stillesiddende job.

ABR Intensive Sessions

ABR Single Session

Experience the powerful ABR effects by attending an intensive series of ABR Sessions. We work with you to open the bodies pathways for Connective Tissue renewal and regeneration.

ABR Pain Free

If you have chronic pain affecting your daily life quality and your ability to function, then this ABR Program is for you. We start with a 1 hour ABR Assessment to pinpoint the crucial areas of weakness and make a strategy for your transition to pain free living. You receive 10 Private 1 hour  ABR Sessions in the period of one week, where our trainers work with you at the level of intensity necessary for creating the transition to high quality ABR work at home.  You will successfully maintain your achieved progress and mitigate further improvements in your own environment.

 

ABR Back To Work

 This Program is for you if you have been out of work due to pain for more than six months. Intense ABR applications help you to become pain and discomfort free.  You learn effective strategies for  maintaining the achieved state of improvement and for establishing long-term improvement protocols.
The Program includes:
– 1.5 hour ABR Assessement with photo documentation for the purpose of future comparison of function, movement strategies and structural changes.
– 15 private 1 hour ABR Sessions over a two week period to ensure the return to work in the near future.
– Three week follow up sessions of one hour per week

 

ABR Acute Injury

Whether you have had an acute accident, a sport related injury or an acute illness such as a stroke, heart attack or Guillain-Barré which effects the function of the motor system, you will best be helped by this individually geared ABR program. ABR can be safely performed by you or your close family members from the very first moments of recovery, making it the method of choice for any of these debilitating health or accident related injuries. Beyond being extremely effective, the techniques applied are gentle and relaxing. Most importantly the ABR Applications prevent the cascade of ensuing damage to the tissues which most of these injuries cause. Please inquire so that we can find the perfect arrangement for you!