TheraTogs

abr denmark // THRIVe &FLOURISH PROGRAM

 

Achievements Through TheraTogs Usage

 
En fantastisk og letanvendelig støttebeklædning – TheraTogs skaber en øget indre stabilitet for personer med muskel- eller sansefunktionsnedsættelser. Man får umiddlebart funktionelle forbedringer, når man har TheraTog på. Men permanente forbedringer opnås akkumulerende gennem langvarig og kontinuerlig brug. 
 
De akkumulerede effekter, fører til permanent strukturel ombygning, og skaber varige forbedringer og reducerer degenerative tendenser og cyklusser.

 

De opnåede forbedringer i kropsholdningen sender et mere normaliseret proprioceptiv "feedback" til centralnervesystemet, hvilket igen skaber en forbedret muskulær skelet- og kropskort-integration i CNS.
Brugeren begynder at komme ud af det sensoriske kaos, som uophørligt er blevet påtvunget nervesystemet og får en forbedret organisering af den proprioceptive base – hvilket giver mulighed for yderligere udvikling af de motoriske og følelsesmæssige og kognitive funktioner.
Se de øjeblikkelige forbedringer i funktionen med støtten fra TheraTogs.


Første Gang TheraThogs Af Prøvning

Når brugeren tager TheraTogs på, vil vedkommende i de fleste tilfælde opleve::
  • Forbedring af stabiliteten i torso og rygsøjle 
  • Øget indre spændingsensartethed i kernestrukturerne.
  • Forbedret postural kompetence.
  • Forbedringer i skeletstruktur gennem beklædnings- og omsnøringsapplikationer.
  • Funktionelle forbedringer i forhold til at holde sin egen vægt
  • Forbedringer i modbalancering – vigtigt for alle motoriske funktioner.
  • Forbedringer i koordination og funktion.
  • Afslapning og reduktion af spasticitet i lemmerne
Undersøgelser har vist, at personer med cerebral parese har et tre til fem gange højere energiforbrug for at udføre den samme opgave eller gå den samme afstand, som en rask person gør. 
Dette viser, at en person med cerebral parese er afhængig af et højt niveau af energiforbrug og "muskulær overdrive" til at udføre daglige opgaver eller bevægelser - og endda til opretholdelse af grundlæggende livsfunktioner såsom åndedræt. 
Med dette in mente bliver det tydeligt, at et højt energiforbrug til dagligdagens funktioner simpelthen ikke giver det overskud af ressourcer, der er nødvendig til vævsforbedring og vævsremodellering.
Denne videnforklarer samtidig den langsomme ofte ikke-eksisterende regenerative kapacitet hos børn med særlige behov.
TheraTogs-brug reducerer afhængigheden af muskulær overdrive, bidrager til muskelafslapning, hvilket igen giver mulighed for langsigtet biomekanisk ombygning og strukturelle forbedringer.

 

 
TheraTogs giver ryggen støtte og justerer bækkenet og brystkassen - hvilket forbedrer krops- og kernestabiliteten.
Dette opnås gennem et unikt stofdesign.
Stoffet fungerer på en sådan måde, at det giver en sund "forspænding" til vævet, og som ikke forstyrrer den sunde mikrovaskularisering og mikrocirkulation i vævets ekstracellulære matrix.
Andre typer kompressionsbeklædning har vist sig at forstyrre mikrovaskulariseringsflowet. 
Afbrydelse af dette flow har en negativ effekt på vævsudvikling og vævsremodellering.
Det eksklusive TheraTogs-design skaber en spændingsensartethed i kropssstrukturen uden at begrænse vævsvaskulariseringsflowet.

For at bestille en TheraTogs, kontakt os venligst.

Tidligere
Næste

Wunzi Spædbørnssystem

 
Mange babyer i dag er født med en svag kerne. En svag kerne lyder måske ikke skræmmende, men den fører til flere langsigtede grovmotoriske funktioner og indlæringsproblemer, som negativt påvirker den overordnede barndomsudvikling. (se spædbørn – link)
TheraTogs Wunzi Infant System stabiliserer i sig selv kernen og forbedrer torsojusteringen. Det giver støtte til åndedrættet ved at give stammen en ensartet spænding og ved at give en jævn modstand mod svækkede nederste ribben. Dette kanaliserer effektivt bindevævsremodelleringsstimulus af åndedrætsbevægelser tilbage til stammen og rygsøjlen, hvilket betyder, at den opnåede spændingsensartethed giver mulighed for øget rygsøjleforstærkning gennem de respiratoriske ekskursioner.
 
Den opnåede kerneensartethed betyder også, at kompressionsbelastninger på rygsøjlen er mere jævnt fordelt overalt, hvilket igen giver mulighed for en forbedret lethed af rygsøjlens bevægelser og motorisk funktionsudvikling. På denne måde støttes babyen i sine egne naturlige baner til kernestyrkelse. Trunk- og nakkekontrol – som er nødvendige før funktionelle færdigheder kan opnås – sker i takt med kernestabiliseringen.
Samtidig øger Wunzi-systemet ikke kun, men organiserer det omfattende proprioceptive og sensoriske input fra kernen, og understøtter derved eventuelle terapeutiske mål både under og mellem terapisessioner.

Følg disse trin for at bestille et Wunzi Spædbørnssystem


Trin 1

(Efter at have udfyldt trin 1, bedes du vente med de næste trin, til vi henvender os)
abr denmark // THRIVE & FLOURISH